Editura Didactică şi Pedagogică, la 65 de ani

Editura Didactică şi Pedagogică aniversează 65 de ani de existenţă neîntreruptă în domeniul educaţional, de la înfiinţarea sa în anul 1951.

De-a lungul timpului, cărţile, planşele, hărţile şi atlasele apărute la EDP
s-au impus prin înalte standarde ştiinţifice şi prezentare grafică deosebită.

Profilul nostru principal este editarea manualelor şcolare, a auxiliarelor şi materialelor didactice, dar şi publicarea de carte tehnico-ştiinţifică, beletristică, literatură pentru copii.

Pe piaţa manualelor şcolare, editura noastră se situează pe primele locuri în topul preferinţelor personalului didactic şi al elevilor, deţinând un portofoliu de aproape de 300 de titluri , destinate învăţământului preuniversitar.

Începând din anul 2000, EDP deţine acreditare din partea CNCSIS, publicând numeroase lucrări destinate învăţământului superior.

De un real succes pe piaţa de carte se bucură colecţiile: MUZICA VIVA, Idei Pedagogice Contemporane, Istoria gândirii pedagogice, Didactica, Primul meu atlas, Dicţionarele EDP.

EDP participă la toate manifestările expoziţionale naţionale (Gaudeamus, Bookfest) şi cele locale cu o ofertă bogată şi atractivă concretizată în volumul semnificativ al vânzărilor.

Editura noastră este receptivă la orice iniţiativă editorială, cu precădere în domeniul ştiinţelor, al literaturii pentru copii şi tineret şi al auxiliarelor destinate învăţământului preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.

Created in 0.0135 sec