Editura Didactică şi Pedagogică

            În existenţa sa de peste o jumătate de secol, Editura Didactică şi Pedagogică s-a impus prin publicaţii de o înaltă calitate ştiinţifică şi grafică, fiind o prezenţă remarcabilă în învăţământul românesc, realizările sale bucurându-se de un deosebit prestigiu în România, dar şi dincolo de graniţele ei.

             Editura Didactică şi Pedagogică poate fi considerată o veritabilă şcoală, în care s-au format şi se modelează neîncetat specialişti în domeniul editării manualelor şi lucrărilor didactice necesare atât procesului de instruire şi educaţie preşcolară, primară, gimnazială, liceală, universitară, postuniversitară, cât şi formării culturii generale a fiecăruia.

             Personalităţi ale vieţii culturale ştiinţifice - nume de prestigiu ale învăţământului românesc - au publicat lucrări valoroase, colaborând fructos cu specialiştii editurii - profesori, ingineri, economişti, pedagogi -, astfel încât fiecare apariţie editorială a devenit rodul muncii, experienţei, pasiunii, dăruirii.

             Permanent, în pas cu modernizarea tehnicii editoriale, E.D.P. este o componentă importantă a procesului de reformă a învăţământului de toate gradele din România, aliniindu-se standardelor internaţionale.

             Lucrările editate se adresează elevilor, studenţilor, cadrelor didactice, părinţilor, în acelaşi timp fiind deosebit de utile tuturor, indiferent de generaţie.

             Peste 50.000 de titluri şi peste 2.500.000.000 de exemplare, acoperă o mare diversitate de domenii:

 • manuale în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, pentru toate tipurile de învăţământ;
 • manuale speciale destinate copiilor cu deficienţe motorii, auditive, vizuale sau de intelect;
 • lucrări metodice, caiete de lucru, culegeri de texte şi probleme, teste pentru examenele de capacitate şi bacalaureat, atlase, hărţi;
 • lucrări pentru studiul limbilor străine, însoţite de casete audio şi discuri;traduceri, dicţionare;
 • colecţiile: „Pedagogia secolului XX”, „ECO”, „Akademos”, „Pagini de istorie”, „Părinţi şi copii”, „Literatura economică internaţională”, „Educaţie religioasă”, „Idei pedagogice contemporane”, „Poveşti minunate frumos colorate”, „Întrebări şi răspunsuri”, Dicţionare pentru copii”, „Muzica Viva”, „Evaluare”, „Cunoaştere şi Societate” ş.a.

             În cei peste 50 de ani de prestigioasă activitate, lucrările Editurii Didactice şi Pedagogice, participante la târguri şi expoziţii de carte internaţionale, s-au remarcat, prin înaltele standarde de calitate, ca o prezenţă de excepţie, fiind răsplătite cu importante premii cum sunt:

 • Desen tehnic pentru construcţii şi maşini - medalia de bronz la Salonul naţional al Cărţii, Bucureşti, 1973;
 • Atlasul de geografie - premiat la prima ediţie a Târgului Internaţional de Carte, Bucureşti, 1973;
 • Atlasul botanic - medalia de aur la Târgul Internaţional de Carte, Bucureşti, 1994;
 • Atlasul de anatomie. Sistemul nervos central - medalia de aur la Târgul Internaţional de Carte, Belgrad, 1994;
 • Premiul pentru colecţii şi serii editoriale - Salonul Naţional de Carte şi Publicaţie culturală, Cluj, România, 1994;
 • Diplomǎ de participare; Salonul de Carte şi Presǎ; Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti; Ediţia a XII-a; 7-11 martie 2006;
 • Diplomǎ acordatǎ pentru participarea de înaltǎ ţinutǎ la Târgul Naţional de Carte LIBREX; Târgul Naţional de Carte Librex, Iaşi, Palatul Culturii; Ediţia a XIV-a, 5-9 aprilie 2006;
 • Diplomǎ de Onoare; Târgul Internaţional de Carte şi Muzicǎ; Braşov; 23-26 martie 2006;
 • Diplomǎ acordatǎ pentru participarea de înaltǎ ţinutǎ la Târgul Naţional de Carte LIBREX; Târgul Naţional de Carte; Iaşi, Palatul Culturii; Ediţia a XV-a; 18 – 22 aprilie 2007.
Created in 0.0099 sec