Bilanţ la 31, 12, 2014  Editura Didactică şi Pedagogică, R. A.