Scopul acestei politici este acela de a vă informa cu privire la modul în care colectăm, utilizăm și transmitem datele cu caracter personal.

Pentru noi este foarte important să vă respectam drepturile și libertățile și facem tot posibilul să prelucram datele cu caracter personal în mod transparent, în deplină siguranță și confidențialitate.

Pentru raportarea unui incident sau pentru solicitări privind protecţia datelor cu caracter personal vă rugam să vă adresați responsabilului nostru cu protecţia datelor prin e-mail la adresa protectiadatelor@edituradp.ro

Considerăm că respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal reprezintă un principiu fundamental, sens în care la nivelul Editurii Didactice și Pedagogice - S.A. vom aloca toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Datele cu caracter personal pe care ni le comunicați sunt tratate cu strictă confidențialitate, avându-se în vedere respectarea măsurilor de securitate. Nu sunteți obligat sa ne transmiteți date cu caracter personal, însă datele transmise voluntar de către dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv în scopul prelucrării solicitărilor.

În acest context, acest document vă informează asupra modului în care sunt colectate, utilizate, transferate și protejate datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele noastre, în mod direct, prin intermediul site-ul nostru web, a căsuțelor poștale electronice ori a mijloacelor de comunicație vocale (telefonie fixă sau mobilă).

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de confidențialitate, motiv pentru care va rugam să verificați periodic conţinutul acestei Politici de confidențialitate.

 

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S.A. (denumită în continuare EDP-S.A.) este o persoană juridică română, cu capital integral de stat, de interes naţional, având forma juridică de societate pe acţiuni, înregistrată la Registrul Comerțului Municipiului București, cu numărul J40 /11655 /2018, cod fiscal 1589983, cu sediul în București, strada Spiru Haret nr. 10-12, sector 1. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Întrucât politica EDP-S.A. este de a fi întotdeauna deschiși cu privire la opiniile dumneavoastră, precum și de a vă furniza orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs., vă rugăm să contactați Responsabilul cu protecția datelor la adresa de poștă electronica: protectiadatelor@edituradp.ro sau prin poștă / curier la adresa strada Spiru Haret nr. 10-12, sector 1 – cu mențiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

Când vă creați un cont pe site-ul nostru, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;

În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr telefon, județ/sector, localitate, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poștal, adresă alternativă de livrare etc.;

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, modalitate de transport (Poșta Română / NEMO EXPRESS) etc.

Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu colectăm sau prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

 

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor EDP-S.A. în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului în cadrul site-ului propriu;

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

c) Soluţionarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

f) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile dvs. sau la bunurile comandate (telefonic). Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între EDP-S.A. și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

e) Organizarea de cursuri de perfecționare online.

2. Pentru marketing – doar pentru Persoane Juridice

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/ etc.) conținând informaţii generale și tematice, informaţii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informaţii cu privire la oferte sau promoții, informaţii referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite” sau ați arătat interes să le achiziționați.

4. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor săi față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale. De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și a valorilor prevăzută de legislaţia aplicabilă în această materie.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale este: consimțământul dumneavoastră, un contract la care sunteți parte, o cerere de la dvs. înainte de intrarea într-un contract. Solicitarea justifică prelucrarea datelor dvs. personale, necesitatea respectării unei obligații legale la care suntem supuși, interesul nostru legitim sau legitim al unei terțe părți.

Prelucrăm datele dvs. personale pe baza unor interese care sunt: legitime, legale, reale, transparente și prezente.

5. În ce situații colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră?

• atunci când faceți o achiziție prin intermediul interfeței web, telefonic sau pe email; • atunci când participați la evenimente online sau offline, cu taxă sau fără; • atunci când întocmim documentele legale și necesare pentru înscrierea, participarea și finalizarea cursurilor; • atunci când trimitem comunicări de marketing (pe email sau telefonic).

 

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe site-ul www.edituradp.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari: – furnizorilor de servicii de curierat (în prezent CN Poșta Română SA și NEMOEXPRESS - S.C. NEMO EXPRES LOGISTIC SRL); – furnizorilor de servicii de plată/bancare; – furnizorilor de servicii IT; – altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre. În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii. Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor existente. Transmiterea datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocam pe servere securizate. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informaţiilor prin internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Drepturile dumneavoastră

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Întrucât respectăm confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal vă rugăm să ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări, folosind adresa de e-mail aferentă contului dvs. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informaţii suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. Ne rezervăm dreptul de a vă întreba dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs.

 

Drepturile terțelor părți.

Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate. Conform Regulamentului European 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal, ca persoana fizica beneficiați de următoarele drepturi:

- informare și acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a obţine din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

- restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Pot exista situaţii în care doriți să restricționați prelucrarea anumitor date doar pentru o anumită perioadă de timp. Puteți, în orice moment, să trimiteți o cerere prin e-mail în acest sens. În momentul în care vreți să anulați restricționarea prelucrării o puteți face prin una dintre metodele utilizate la restricționare.

- opoziția prelucrării datelor cu caracter personal

Este posibil ca la un moment dat să vă doriți să nu vă mai prelucram anumite date cu caracter personal, fără însă a le șterge din baza noastră de date. Vă puteți exercita în orice moment acest drept.

- descărcarea într-un format accesibil a datelor cu caracter personal

Aveți posibilitatea de a cere datele cu caracter personal în format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Puteți face această cerere prin e-mail sau în scris la sediul EDP-S.A.

- rectificarea datelor cu caracter personal

Oricând vă puteți modifica datele cu caracter personal (spre exemplu, vă schimbați adresa de e-mail, de livrare etc). Vă puteți actualiza informaţiile în baza noastră de date, accesând contul online sau printr-o cerere trimisă prin e-mail. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora. - procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri Paginile noastre de internet folosesc cookie-urile pentru următoarele scopuri: realizarea unui profil anonimizat al utilizatorilor, recunoașterea programului de navigare pe internet, pentru a ști din ce loc ați ajuns pe pagina noastră de internet etc. Mai multe informaţii despre acest subiect puteți afla în secțiunea “Politica de utilizare cookie”. În cazul in care nu sunteți de acord cu modulele cookie le puteți dezactiva din setările programului de navigare pe internet sau puteți părăsi paginile noastre. Este posibil ca unele pagini, cum ar fi pagina de comandă sa nu funcționeze corect din cauza dezactivării modulelor cookie.

- ștergerea datelor cu caracter personal

Dacă, din diferite motive, doriți să ștergeți datele cu caracter personal din baza noastră de date, puteți face o solicitare în acest sens prin e-mail sau din contul de utilizator. Pentru a fi șterse definitiv din serverul EDP-S.A., vă rugăm să ne transmiteți o cerere în acest sens. Atenție, în cazul in care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru respectarea unei obligaţii legale, cererea de ștergere a acestor date poate fi refuzată, caz în care se vor șterge doar acele date pe care nu le mai putem prelucra fără acordul dvs. Aveți, de asemenea, dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.602 E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil pe adresa responsabilului nostru cu protecţia datelor - protectiadatelor@edituradp.ro sau prin poștă/curier la adresa: strada Spiru Haret nr. 12, sector 1, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.