INVITAŢIE DE PARTICIPARE

LA ACHIZIŢIA DIRECTĂ

 

Denumire invitaţie: Prestare de servicii de închiriere autovehicule cu şoferi, transportul, depozitarea, distribuţia şi manipularea manualelor şcolare;

Criteriul de atribuire:  Preţul cel mai scăzut;

Modalitatea de cumpărare: Achiziţie directă prin selecţie de oferte;

Cod CPV: 60180000-3 şi 63110000-0;

Tip contract: Servicii;

Obiectul contractului: Prestarea de  servicii de închiriere autovehicule cu şoferi pentru transportul, depozitarea, distribuţia şi manipularea manualelor şcolare de la tipografii la Inspectoratelor Şcolare Judeţene (I.Ş. J.), de la tipografii la sediul Editurii Didactice şi Pedagogice - R. A (E. D. P.), de la  tipografii şi  E. D. P. la sediile Inspectoratelor Şcolare Judeţene, conform comenzilor formulate de E. D. P.;

Data publicării pe site-ul EDP-RA: 30. 05. 2017;

Data limită de depunere a ofertelor: 08. 06. 2017, orele 14. 00. 

Adresa la care se transmit  ofertele: Bucureşti, Str. Spiru Haret nr. 10-12, et. 2, camera 59, sector 1;

Data şi ora deschiderii ofertelor: 08. 06. 2017, orele 15. 00;

Adresa (locul) de deschidere a ofertele: Bucureşti, Str. Spiru Haret nr. 10-12, et. 2, camera 63, sector 1;

Limba de redactare a ofertei: Limba română;

Modalitatea de atribuire: Contract de servicii;

Valoarea estimată: 90. 000 RON (fără TVA)

Ofertantul trebuie să prezinte oferta sa în plic închis cu scrisoare de înaintare ataşată (model anexat) la Registratura Editurii Didactice şi Pedagogice.

Oferta va conţine:

  • oferta de preţ (formular ataşat);
  • documentaţie de calificare (experienţă similară – formular ataşat şi un contract de prestare servicii similare, în fotocopie)

Persoană de contact: Loredana IONESCU, tel. 0756. 059. 942, e-mail: office@edituradp. ro.