Canditatul ideal

 • Studii superioare de lungă durată, domeniul economic, în cadrul unei facultăţi acreditate în condiţiile legii, absolvite cu diplomă de licenţă
 • Experienţă în domeniul economic de minimum 10 ani
 • Cunoştinţe  în utilizarea aplicațiilor Office: Microsoft Word, Excel, Outlook
 • Cunoştinţe de legislaţie fiscală

 

Descrierea jobului

 • Răspunde de întocmirea lucrărilor de sinteză: bugetul anual, balanţa, bilanţul, raportări statistice la bugetul statului, bugetele locale, bugete speciale.
 • Urmărește realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli.
 • Analizează cheltuielile de producţie şi de circulaţie şi propune măsuri de reducere a acestora şi de creştere a eficienţei economice.
 • Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin compartimentului financiar-contabilitate, cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale.
 • Verifică întocmirea documentelor care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.
 • Urmăreşte şi coordonează încasarea creanţelor şi onorarea plăţilor.
 • Raportează lunar Consiliului de Administraţie problemele de competenţa acestuia, de natură financiar-contabilă.

Concursul se va desfășura la sediul  Editurii Didactice și Pedagogice, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1, și se va organiza conform următorului calendar:

 1. 4 octombrie 2018, ora 14, 00: data-limită pentru depunerea CV-ului;
 2. 8 octombrie 2018: interviul;
 3. 9 octombrie 2018: proba scrisă.

CV-urile se pot depune la sediul editurii (camera 59) sau prin e-mail la adresa office@edituradp. ro.

Orele la care se vor desfășura interviul și proba scrisă se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul editurii sau la tel. 0756059940/ 0721805373.