TEHNOREDACTOR

Candidatul ideal

 • Studii medii
 • Cunoștințe solide de tehnoredactare, editare și paginare
 • Experienţă de lucru în programele Adobe Indesign, Adobe Acrobat, QuarkXpress, Adobe Illustrator,  Adobe Photoshop, Corel Draw
 • Experiență în domeniul editorial de minimum trei ani
 • Bună capacitate organizatorică, bună cunoaștere a fluxului editorial, rigurozitate în respectarea și urmărirea termenelor-limită și a sarcinilor, atenție la detalii
 • Capacitate de a lucra ordonat și în timp real

 

Descrierea jobului

 • Machetarea cărților din domenii diferite

 

 

REDACTOR

Candidatul ideal

 

 • Absolvent de  filologie
 • Cunoștințe solide de limba română
 • Experienţă minimum 2 ani pe un post similar
 • Experienţa în redactare de carte şcolară reprezintă un avantaj

 

 Descrierea jobului

 • Analizează ofertele de publicare primite de la autori
 • Pregăteste manuscrisele pentru tehnoredactare
 • Verifică materialul înainte de tipar

 

GRAFICIAN

Candidatul ideal

 • Cerințe: 
  - experientă în domeniu de minimum 3 ani;
  - cunoștințe avansate de prelucrare a imaginilor: Corel Draw, Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign); 
  - cunoștințe de design, fonturi și machetare, necesare transpunerii  materialelor de  creație într-un format pentru tipar sau producție publicitară; 
  - cunoașterea parametrilor tehnici pentru diverse tipuri de tipar.
 • seriozitate, atenție la detalii, rapiditate și eficiență, capacitate de a respecta termene-limită,             creativitate în găsirea de soluții tehnice, meticulozitate, spirit organizat; atitudine pozitivă, orientat spre rezultate; capacitatea de a gestiona mai multe proiecte simultan și abilitatea de a lucra atât individual, cât și în echipă.

Descrierea jobului

 • Realizează lucrări de grafică.
 • Colaborează activ cu redactorii și cu autorii  la stabilirea concepţiei de proiectare a cărţilor şi îi îndrumă în timpul executării lucrărilor de grafică.
 • Execută în termen toate lucrările de grafică artistică (ilustraţii artistice, coperţi şi alte materiale grafice).

 

 

SPECIALIST ÎN RELAȚII PUBLICE
Candidatul ideal:

 • absolvent de studii de specialitate (relaţii publice, jurnalism, marketing);
 •  experienţă de minimum 2 ani în domeniu;
 • cunoştinţe de operare PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point etc.);
 • stăpânirea excelentă a limbii române;
 • cunoştinţe de limba engleză - nivel mediu spre avansat;
 • experienţă în comunicarea on-line şi cunoaşterea acestui mediu;
 • abilităţi de comunicare, redactare şi susţinere de prezentări foarte bine dezvoltate;
 • capacitate foarte bună de analiză, atitudine pozitivă şi deschisă spre rezolvarea problemelor;
 • abilităţi de negociere și organizare;
 • iniţiativă şi creativitate;
 • simț estetic și cunoștințe minime de grafică.

Descrierea jobului

 • Elaborarea și implementarea de strategii şi tactici de PR şi comunicare on-line și off-line
 • Organizarea de evenimente
 • Redactarea de materiale specifice de PR: articole, comunicate de presă, prezentări, web content etc.
 • Stabilirea de parteneriate media şi gestionarea relaţiilor cu presa
 • Participarea activă la dezvoltarea imaginii editurii pe toate canalele media
 • Căutarea de sponsorizări
 • Administrarea blogului şi a conturilor de social media

 

 

RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Candidatul ideal:

 • nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime în muncă – minimum 15 ani;
 • experienţă în domeniu – minimum 6 ani.

 

Descrierea jobului

 • informarea şi consilierea conducerii, precum şi a angajaţilor care se ocupă de prelucrare cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul prezentului regulament şi al altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor; 
 • monitorizarea respectării RGPD, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor  în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunilor de sensibilizare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente;
 • ține evidența operațiunilor de prelucrare și a categoriilor de operațiuni de prelucrare efectuate desfășurate.

 

ŞOFER

Candidatul ideal:

 • studii medii;
 • permis de conducere cat. B, cu minimum 5 ani de vechime;
 • experinţă minimum 2 ani pe un post similar;
 • disponibilitatea pentru deplasări în ţară.

Descrierea jobului

 • Asigură deplasarea în interes de serviciu a angajaţilor.

 

 

Concursul se va desfășura la sediul  Editurii Didactice și Pedagogice, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1, și se va organiza conform următorului calendar:

 1. 1 octombrie 2018, ora 14, 00: data-limită pentru depunerea CV-ului;
 2. 8 octombrie 2018: interviul;
 3. 9 octombrie 2018: proba scrisă.

CV-urile se pot depune la sediul editurii (camera 59) sau prin e-mail la adresa office@edituradp. ro.

Orele la care se vor desfășura interviul și proba scrisă se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul editurii sau la tel. 0756059940.