Concursul este organizat în conformitate cu prevederile H. G. nr. 286/23. 03. 2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale. În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de mai jos.

 

 
1f3101759816511f-0.jpg1f3101759816511f-1.jpg