Etape de publicare a lucrărilor

 

1.      Contactarea editurii de către autor (colectiv de autori, instituţie), prin telefon, e-mail, fax, personal sau prin delegat în cazul colectivelor de autori şi instituţiilor.

2.      Prezentarea unei oferte de publicare, însoţită de CV-urile autorilor, referenţilor. Se solicită, de asemenea, argumentarea oportunităţii şi necesităţii editării lucrării respective, respectându-se statutul Editurii Didactice şi Pedagogice pe piaţa de carte românească, precum şi felul lucrării (comandă fermă, volum al unei conferinţe, carte diversă, manual şcolar, auxiliar, etc.).

3.      Recepţia unui eşantion din manuscris sau manuscrisul complet, însoţit de cuprins, pentru analizarea lui de către personalul editurii.

4.      Analizarea posibilităţii de sprijin financiar (cofinanţare, contribuţie proprie din partea autorului, comandă fermă).

5.      Încadrarea lucrării în colecţiile editurii (dacă este cazul) şi contactarea unor referenţi/recenzori autorizaţi în domeniu.

6.      Acceptarea sau respingerea manuscrisului (folosind criterii obiective ce ţin de valoarea preconizată a investiţiei, valoarea academică a operei, necesitatea unei lucrări de profil pe piaţa actuală de carte, etc.)

7.      Redactarea manuscrisului (în cazul acceptării), stabilirea formatului şi a tirajului.

8.      Analiza de preţ a proiectului editorial şi a elementelor de profitabilitate.

9.      Încheierea unui contract de editare sau de comandă cu autorul sau beneficiarul.

10.  Finalizarea machetării, corecturii, redactării, realizării elementelor grafice (copertă, ilustraţii), cu aprobarea autorului, care acordă şi BT (Bun de Tipar).

11.  Stabilirea tipografiei, prin procedura de cerere de ofertă (criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut, fără a face însă rabat de la calitate).

12.  Trimiterea materialului pentru tipar, în formatul acceptat şi folosit de tipografie (PDF, calc) şi acordarea BT din partea unui reprezentant al editurii.

13.  Recepţia tirajului de la tipografie şi acordarea BD (Bun de Difuzare).

14.  Promovarea apariţiei pe site-ul editurii, în librării, conferinţe, târguri de carte.

 

Dan Dumitru, Redactor-Şef EDP

 

20. 10. 2014