INVITAŢIE DE PARTICIPARE
LA ACHIZIŢIA DIRECTĂ
 
Denumire invitaţie: Prestarea de  servicii de transport marfă (manuale şcolare);
Criteriul de atribuire:  Preţul cel mai scăzut;
Modalitatea de cumpărare: Achiziţie directă prin selecţie de oferte;
Tip contract: Servicii;
Obiectul contractului: Prestarea de servicii de transport manuale şcolare de la depozitul din Bucureşti la sediile Inspectoratelor Şcolare Judeţene (I.Ş. J.);
Data publicării pe site-ul EDP-RA: 21. 08. 2017;
Data limită de depunere a ofertelor: 23. 08. 2017, orele 14. 00. 
Adresa la care se transmit  ofertele: Bucureşti, Str. Spiru Haret nr. 10-12, et. 2, camera 59, sector 1;
Data şi ora deschiderii ofertelor: 23. 08. 2017, orele 15. 00;
Adresa (locul) de deschidere a ofertele: Bucureşti, Str. Spiru Haret nr. 10-12, et. 2, camera 63, sector 1;
Limba de redactare a ofertei: Limba română;
Modalitatea de atribuire: Contract de servicii;
Valoarea estimată: 15. 000 RON (fără TVA)
Ofertantul trebuie să prezinte oferta scanat, în format. pdf, prin e-mail, la adresa office@editradp. ro sau la Registratura EDP, în plic închis.
Oferta va conţine:
  • oferta de preţ (formular ataşat);
  • experienţă similară – formular ataşat
  • un contract de prestare servicii similare (fotocopie)
Persoană de contact: Robert NECHIFOR, tel. 0756. 059. 940, e-mail: office@edituradp. ro.
 
 
 
 
Director General
Maria Mihaela NISTOR