PROCES VERBAL

 

 

 

 

Încheiat azi, 18. 08. 2015, în urma susţinerii probei practice, pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de agent comercial, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H. G. nr. 286/23. 03. 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Punctaj obţinut

Apreciere candidat

(admis sau respins)

Observaţii

1.

Creţu Paul

32, 33

RESPINS

 

 

 

În conformitate cu prevederile din H. G. nr. 286/23. 03. 2011 se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi; sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.

 

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, respectiv până la 19. 08. 2015, ora 10. 00.

 

Candidatul/candidaţii declarat/i ADMIS/I la proba practică se va/vor prezenta pentru susţinerea interviului în ziua de 20. 08. 2015, ora 09. 00 la sediul Editurii Didactice şi Pedagogice R. A.

 

Afişat astăzi, 18. 08. 2015, ora 10. 00.

 

Comisia de concurs