Raportul auditorului independent pe anul 2016 si Note explicative