NR.

CRT

NUME SI PRENUME

FUNCTIA

DEPARTAMENT

ADMIS

/RESPINS

1.

POPA LUMINIȚA AURELIA

INSPECTOR RESURSE UMANE

BIROU RESURSE UMANE

ADMIS

2.

ȘTEFAN ALEXANDRU

CONSILIER JURIDIC

BIROU JURIDIC

ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale.

Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare.

PREȘEDINTE COMISIE CONCURS

GLINȚĂ CĂTĂLIN